วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2554

นารีรัตน์ เอี่ยมแทน

ประวัติส่วนตัว

นางสาวนารีรัตน์     เอี่ยมแทน   ชื่อเล่น  บิวตี้

เกิดวันที่  2  พฤศจิกายน  2534

อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 21/4  ม.11  ต. หนองพันจันทร์  อ. บ้านคา  จ. ราชบุรี  70180